Samarbetsavtal

Skaffa dig mera nöjda kunder. Du tar hand om försäljningen – vi tar hand om finansieringen.

Erbjud dina kunder möjlighet att betala sina inköp i rater. Din kund får sitt inköp finansierat vid säljsituationen och du som säljare får utbetalningen snabbt och riskfritt. 

Om du är intresserad av samarbete, kontakta oss på adressen: myynninrahoitus [at] handelsbanken.fi

Så tar vi personligen kontakt. 

myynninrahoitus [at] handelsbanken.fi
tfn. 010 444 2602

Handelsbanken Finans Abp
Aktiiviraha
PB 537
00101 HELSINGFORS

Utnyttja förmånliga betaltidserbjudanden

Visa betaltidserbjudanden

© Svenska Handelsbanken AB (publ)