Marknadsföring av konsumentkrediter (kortkrediter)

I konsumentskyddslagen finns bestämmelser för krediter som näringsidkare erbjuder konsumenterna oberoende av kredittyp, kreditens belopp, kreditens löptid eller ändamål.

Huvudprinciperna när du marknadsför produkter och tjänster med kortkrediter:

• krediterbjudandet får inte överflygla marknadsföringen av själva varan eller tjänsten
• marknadsföring av krediten måste vara sakligt och innehålla korrekt och tillräcklig information
• den effektiva räntan ska presenteras tydligt
• kunden får alltid ett Aktiiviraha-kort
• vid försäljningen ska man iaktta god försäljningssed
• vid försäljningen ska man i god tid innan ett kreditavtal ingås ge konsumenten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Vi hjälper dig gärna med allt som rör marknadsföringen och försäljningen, t.ex. i form av tidningsannonser och direktmarknadsföringsmaterial och uppgörande av kalkyler.

Kontakta vårt säljteam, så hjälper vi med att göra dina kunder nöjda.

 

Bekanta dig med instruktioner för marknadsföring

Instruktioner för marknadsföring

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Betalningsplan

Hjälp i vardagen

Som följd av Coronaviruset har vår vardag förändrats en hel del. Vi hoppas du och dina anhöriga mår bra – Det är det viktigaste. Det är det många som nu i denna situation drabbas av permittering eller i värsta fall arbetslöshet.

Vi på Aktiiviraha ska göra vårt bästa för att kunna hjälpa dig om den ekonomiska bördan blivit för stor.
Här kan du läsa mer om praktiska råd gällande Coronasituationen.
 

Utnyttja förmånliga betaltidserbjudanden

Visa betaltidserbjudanden

Evästeet (Cookies)                      Tillganglighetsutlatande

© Svenska Handelsbanken AB (publ)