Om ditt kort förkommer

Förvara ditt kort omsorgsfullt, såsom du förvarar dina kontanta medel och kontrollera regelbundet, att du har kortet i gott förvar.

Om ditt kort har förkommit, stulits eller det har fastnat i automaten, ring genast spärrtjänsten.

Spärrtjänsten, 24 h
i Finland 020 333
från utlandet +358 20 333
(reservnummer +358 800 1 2400).

Spara också numret i din mobiltelefon.
 

Utnyttja förmånliga betaltidserbjudanden

Visa betaltidserbjudanden

© Svenska Handelsbanken AB (publ)