Frågor och svar om Aktiiviraha-kortet

Vår kundtjänst har samlat de vanligaste frågorna och besvarar dem här. Om du inte här får svar på din fråga, kontakta kundtjänsten på tfn 010 444 2600 (lna/msa).

Kan man ändra förfallodagen?

När man en gång valt förfallodagen, kan man inte ändra den.

Är referensnumret alltid detsamma?

Referensnumret är alltid detsamma, fastän summorna på fakturorna varierar. Kom ihåg vid betalning av din Aktiiviraha-faktura att endast använda referensnumret. Om du skriver text i Meddelande-fältet kommer referensnumret inte till betalningsmottagare och din betalning riskerar bli registrerad försenad. 

Vad har Handelsbanken Finans för bankkonto?

Handelsbanken Finans kontonummer (IBAN) är FI1331313001006667 och BIC-kod HANDFIHH.

Hur gör jag en adressändring? Och en namnändring?

Kunden svarar för att Handelsbanken Finans har rätt faktureringsadress. Du kan göra adressändringen i Befolkningsregistercentralens nättjänst. Ändringar uppdateras automatiskt i Handelsbanken Finans system.

Namnändringen måste göras skriftligt, ämbetsintyg behövs inte. Du får ett kreditkort med ditt nya namn avgiftsfritt.

Hur kan jag dra nytta av nättjänsten?

Tjänsten står till ditt förfogande dygnet runt, alla dagar. I tjänsten kan du:

  • kontrollera saldot och den outnyttjade limiten på ditt kreditkonto
  • bläddra i kontoutdragen flera månader tillbaka
  • ändra dina egna kontaktuppgifter
  • avsluta ditt konto
  • fylla i och skriva ut ansökan om förhöjning av kreditlimiten

Du tar i bruk nättjänsten genom att registrera dig på adressen https://hrasiakaspalvelu.fi.

Tjänsten är avgiftsfri. Du kan registrera dig när du har minst ett gällande kreditkonto i Handelsbanken Finans.

Kan jag betala en större summa?

Ja. Kontohavaren har rätt att betala en större summa än den månadsrat som står på fakturan. Kontohavaren kan också betala bort hela krediten utan avgifter för förtida betalning. Den del av betalningen som överskrider den fakturerade raten minskar på den utnyttjade krediten, men kunden måste i alla fall betala även de följande raterna. Om du vill betala bort hela krediten, får du det exakta beloppet av vår kundtjänst, tfn (09) 133 7710.

Varför fungerar mitt kort inte med köp på nätet?

Om du har fått ett nytt kort behöver du först använda kortet i en betalterminal. Därefter fungerar kortet också i näthandel.

Alternativt kan orsaken vara att Handelsbanken Finans inte har ditt mobilnummer. Vid nätköp anlitar Handelsbanken Finans Mastercard Secure Code-tjänsten. Det betyder att nätköp kan behöva bekräftas med ett engångs lösenord som du får till din mobiltelefon. Om vi inte har ditt nummer kan lösenordet inte skickas till dig. - Vill du kolla att ditt nummer finns i vårt system, kan du antingen ringa vår kundtjänst eller, som registrerad användare, ta reda på det i nättjänsten.

Vad innebär användningsförbud?

Om inte kreditkontot har skötts enligt avtalsvillkoren (övertrassering eller betalnignsdröjsmål), så får inte kontot användas. Om korthavaren använder kreditkontot trots användningsförbudet, så beslagtas kortet och en kostnad på 150 euro debiteras korthavaren. Användningsförbudet hävs när kontot har skötts och en ny fakturering har skett.

Var hittar jag numret på kreditkontot?

Kreditkontots nummer finns uppe i högra hörnet på varje faktura. Om du har registrerat dig i nättjänsten, hittar du numret även där.

Kan jag föra över kontanter till mitt bankkonto?

Ja. När vi har tagit emot den ifyllda blanketten för kontantuttag kan vi flytta över pengar till kontohavarens bankkonto inom ramen för den outnyttjade limiten. Kontot måste vara skött enligt avtalsvillkoren. Handelsbanken Finans har rätt att begränsa kontantuttaget eller har rätt att låta bli att bevilja det. Du kan göra kontantuttaget direkt i vår nättjänst eller beställa en blankett för det per telefon/e-post.

Kan man höja kreditlimiten?

Ja. När kontot har varit i användning ett halvår och det har skötts enligt avtalsvillkoren, kan kontohavaren anhålla om en limithöjning. Limiten kan vara högst 2 x bruttomånadsinkomsten.

Du kan ladda ner blanketten på våra internetsidor. Den finns även i vår nättjänst, om du har registrerat dig i den.

Fakturan har inte kommit? Måste jag betala?

Ja. Om fakturan inte har kommit fram, måste kunden själv kontakta Handelsbanken Finans.

Hur avslutas ett kreditkonto?

Om du vill avsluta ditt kreditkonto i Handelsbanken Finans, kan du meddela oss om det

  • med elektronisk blankett, som finns här (identifiering med bankkod krävs)
  • med att ringa till vår kundtjänst 010 444 2600 (lna/msa)
  • per post på adressen Handelsbanken Finans, Kundtjänst, PB 537, 00101 Helsingfors. Skriv att du vill avsluta ditt kreditkonto och dessutom ditt namn och din hemadress. Om du har flera konton och om du vill avsluta bara ett eller några av dem, skriv också vilka konton du vill avsluta.
  • i vår nättjänst, om du har registrerat dig som användare.

OBS! Att förstöra kortet räcker inte för att avsluta kontot hos oss. För att vi ska kunna avsluta ditt konto, måste vi få veta om det. När du har avslutat ditt konto klipp ditt kort i bitar så att magnetremsan och chipet förstörs.

Vår kundtjänst 010 444 2600 (lna/msa) kan berätta hur stor din slutrat är om du vill betala bort din kredit med en gång.

Hur kan jag ge respons eller göra klagomål?

Kundklagomål är något som vi tar på största allvar. Det ger oss en chans att ständigt förbättras. Ytterligare information om kundrespons hittar du här.