Frågor och svar

Ökar de bonuspoäng som jag samlat in med Aktiiviraha-kortet, mina Finnair Plus-nivåpoäng?

Du får Finnair Plus-bonuspoäng av alla inköp som du betalar med Aktiiviraha-kortet; en euro = en poäng. Plus-poäng beviljas alltid som fulla poäng, d.v.s. om inköpssumman är t.ex. 100,75 euro så får du 100 Plus-poäng. Bonuspoäng ökar inte nivåpoäng.

Om du vill, kan du byta bonuspoäng till nivåpoäng. Du kan läsa mer om detta alternativ på Finnair Plus-webbplats.

Hur länge efter det att jag har betalat årsavgiftet på mitt Aktiiviraha-kort finns mina Finnair Plus-bonuspoäng tillgängliga på mitt Finnair Plus-konto? 

Bonuspoäng finns på ditt Finnair Plus-konto under månaden efter den månad du har betalat ditt årsavgift. Till exempel om förfallodagen på ditt årsavgift är i januari, får du bonuspoäng på ditt Finnair Plus-konto i februari. Utbetalning av bonuspoäng förutsätter att du har betalat årsavgiftet på ditt kort.

För vilka inköp får jag Finnair Plus-bonuspoäng?

Du får bonuspoäng för alla inköp som du betalar med Aktiiviraha-kortet, såväl vardagliga inköp som större anskaffningar, för varenda betald euro. Till exempel i mathandel 50 euro = 50 poäng, laddning av resekort 80 euro = 80 poäng, kylskåp 500 euro = 500 poäng, osv. Plus-poäng är alltid fulla poäng och de beviljas på fulla euro, d.v.s. om inköpssumman är 100,75 euro får du 100 Plus-poäng.

Bonuspoäng beviljas inte för kontouttag och för uttag i automater.

Kan innehavare av Aktiiviraha parallelkort samla Finnair Plus-bonuspoäng?

För inköp som betalas med Aktiiviraha-huvudkortet och med parallelkortet samlas bonuspoäng på ett Finnair Plus-konto. Insamlandet av Finnair Plus-bonuspoäng börjar efter det att du har meddelat ditt Finnair Plus-medlemsnummer till Aktiiviraha. Bonuspoäng redovisas en gång om året till den Finnair Plus-medlemskonto som vid utbetalningstidpunkt är registrerad i Aktiiviraha.

Jag hade inte mitt Finnair Plus-medlemsnummer med när jag ansökte om Aktiiviraha-kortet. / När jag ansökte om Aktiiviraha-kortet, hade jag inte ännu ett Finnair Plus-medlemskonto. Hur kan jag säkerställa, att bonuspoäng samlas även för mitt första inköp?

När du meddelar ditt Finnair Plus-medlemsnummer till oss senast 30 dagar efter ditt första inköp, hinner du få Finnair Plus-bonuspoäng även för detta inköp. 

Hur kan jag använda mina Finnair Plus-bonuspoäng? 

Dina bonuspoäng kan du använda till exempel till inköp i Finnair Plus Shop. Där hittar du ett brett urval produkter och tjänster som du kan betala med dina bonuspoäng eller med kombination bonuspoäng och pengar. Finnair Plus-bonuspoäng kan du använda även till Finnairs flygningar och tilläggstjänster under flygningen. Du kan även skänka poäng till välgörenhet. Du hittar all information om användning av bonuspoäng på Finnair Plus webbplats här. 

Om jag meddelar mitt Finnair Plus-medlemsnummer med e-post, vilka uppgifter behöver jag lämna i meddelandet?

Skicka aldrig ditt kortnummer med e-post. Skriv i e-posten ditt namn, din full adress samt ditt Finnair Plus-medlemsnummer. I och med att du lämnar denna information till oss ger du samtidigt ditt samtycke till att Finnair Abp informeras om huvudkortinnehavarens Finnair Plus-medlemsnummer och summan på inköp som gjorts med Aktiiviraha, för kalkylering av bonuspoäng. Finnair får endast totalsumman på inköp, inte uppgifter om enskilda inköp.

Var kan jag verifiera statusen på mina insamlade Finnair Plus-bonuspoäng?

På din faktura ser du summan på Finnair Plus -bonuspoäng du har samlat per fakturans utskrivningsdag.

Är det möjligt att vid behov få Finnair Plus-bonuspoäng till mitt förfogande redan innan jag betalat årsavgiftet?

Bonuspoäng redovisas en gång om året till ditt Finnair Plus-konto. Redovisningen sker under månaden efter den månad du har betalat ditt årsavgift. Poäng kan inte tas i bruk tidigare.

Vad händer med mina bonuspoäng om jag säger upp kortet innan betalning av årsavgiftet?

Vi kan tyvärr inte redovisa dina insamlade bonuspoäng om du säger upp ditt Aktiiviraha-kort innan du har betalat årsavgiftet.