Försäkringar som hör till ditt Aktiiviraha-kort

l ditt Aktiiviraha-kort ingår automatiskt en Köpskydd-, Självriskskydd- och Reseskydd-försäkring. Försäkringen kan vara värd flera tusen euro om olyckan är framme.

På Zurichs webbsida finns information om försäkringens innehåll samt blanketter för skadeanmälan. Om du vill kan du också ringa försäkringsbolagets kundtjänst.

Zurich kundtjänst
vardagar kl. 9.15-17
(09) 42 414 632
kortforsakring [at] zurich [dot] com (kortförsäkring [at] zurich [dot] com)

Akut hjälp under resan
Zurich Assistance (24 h)
+358 942 414 633

Köpskydd och Självriskskydd

Köpskydd-försäkringen ersätter stöld eller skada på ett föremål som kostar över 50 euro och som betalats med Aktiiviraha-kortet, förutsatt att stölden eller skadan inträffat inom högst 180 dagar från köp- eller leveransdatum. Köpskyddet gäller med en självrisk om 50 euro vid varje skada, dock tillämpas för mobiltelefoner, laptops, mp3-spelare, tablets, smartklockor och övrig egendom som man normalt bär med sig eller har på sig en självrisk om 150 euro vid varje skada.

Självriskskyddet

Om konsumenten har, för en skada som omfattas av Köpskydd, anmält och fått ersättning från en annan gällande egendomsförsäkring (t.ex.hemförsäkring, produktförsäkring) ersätter Självrisskskyddet den andra försäkringens självrisk.

Reseskydd för dig och din familj

Reseskydd-försäkringen träder automatiskt i kraft när du betalar minst 50 % av totalbeloppet av direkta resekostnader före resans början med ditt Aktiiviraha-kort.

I försäkringen ingår resenärförsäkring, resegodsförsäkring, ansvarsförsäkring för resenär, rättsskyddsförsäkring för resenär och resekassaförsäkring för kontanter som tagits ut med Aktiiviraha-kortet.

I försäkringsskyddet ingår även Hole-in-one-försäkring

Kontaktuppgifter vid skadefall

Ta kontakt i försäkringsbolaget Zurich om skadan inträffar. Kontaktinformation samt ansökningsblanketter hittar du här.