Försäkringar som hör till ditt Aktiiviraha-kort

l ditt Aktiiviraha-kort ingår automatiskt en Självriskskydd- och Reseskydd-försäkring. Försäkringen kan vara värd flera tusen euro om en olycka sker.

På Zurichs webbsida finns information om försäkringens innehåll samt blanketter för skadeanmälan. Om du vill kan du också ringa försäkringsbolagets kundtjänst.

Självriskskydd

Självriskskydd omfattar en skada eller stöld som orsakats för ett föremål som kostat över 50 euro och som betalats med Aktiiviraha-kortet. Stölden eller skadan ska ha inträffat inom högst 180 dagar från köp- eller leveransdatum. Om konsumenten har anmält en skada och fått ersättning från en annan gällande egendomsförsäkring (t.ex.hemförsäkring, produktförsäkring) ersätter Självriskskyddet den andra försäkringens självrisk.

Reseskydd för dig och din familj

Reseskydd-försäkringen träder automatiskt i kraft när du betalar minst 50 % av totalbeloppet av direkta resekostnader före resans början med ditt Aktiiviraha-kort.
I försäkringen ingår resenärförsäkring, resegodsförsäkring, ansvarsförsäkring för resenär, rättsskyddsförsäkring för resenär och resekassaförsäkring för kontanter som tagits ut med Aktiiviraha-kortet.

Hole-in-one-försäkring

Kontaktuppgifter vid skadefall

Ta kontakt i försäkringsbolaget Zurich om skadan inträffar. Kontaktinformation samt ansökningsblanketter hittar du här.

Zurich kundtjänst
vardagar kl. 9.15-17
(09) 42 414 632
kortforsakring [at] zurich.com (kortförsä)

Akut hjälp under resan
Zurich Assistance (24 h)
+358 942 414 633


 

 

Utnyttja förmånliga betaltidserbjudanden

Visa betaltidserbjudanden

© Svenska Handelsbanken AB (publ)