Effektiv ränta

Aktiiviraha är en löpande kredit. Den effektiva räntan beräknat för en disponibel kredit på 1500 euro är 24,28 % och det totala beloppetsom ska betalas är 1684,08 euro. Vid beräkningen har man beaktat månadsavgiften som är 0,01 % per dag på kreditgränsen, 4,56  euro per månad. Den nominella räntan är 15,56 % (9/2019). 

Vid beräkningen av den effektiva årsräntan har man antagit att krediten beviljas för ett år från det första kreditutnyttjandet, det återstående kreditkapitalet och kreditkostnaderna blir till fullo betalda genom sista betalningen, krediten återbetalas i 12 lika stora månatliga betalningar på
140,34 euro och att kreditkostnaderna beaktas i enlighet med kreditutnyttjandet och återbetalningar av kapitalet och i enlighet med kreditavtalet. 

Krediten beviljas av Handelsbanken Finans Abp, Östersjögatan 11-13, Helsingfors.
 

Utnyttja förmånliga betaltidserbjudanden

Visa betaltidserbjudanden

© Svenska Handelsbanken AB (publ)