Tillfälligt problem

6.5.2016 - 14:00

På grund av systemuppdateringar kan det framstå tillfälliga problem i hrasiakaspalvelu.fi tjänsten.

Fortsätt till tjänsten.