Frågor och svar om kontaktlösa betalningar och kontaktlöst kort

31.3.2014 - 09:40

Hur använder jag ett kontaktlöst kort för betalningar?

Med ett kontaktlöst kort kan du betala inköp på upp till 25 € utan PIN-kod.

För att aktivera kortets egenskap för kontaktlösa betalningar, behöver du mata in kortet i betalterminalen och knappa in koden vid första betalning med ett kontaktlöst kort.

En kontaktlös betalning sker genom att du för kortet på ett par centimeters avstånd från betalterminalen.

Terminalen ger en ljus- eller en ljudsignal för godkänd betalning. Du får en kvitto på ditt köp som normalt.

Vilka kort kan jag använda kontaktlöst? Och var kan jag anävnda dem?

Ditt nya blå Aktiiviraha-kort är ett kontaktlöst kort. Orden PayPass och vågsymbolen på kortet indikerar, att kortet är ett kontaktlöst MasterCard-kort. (Även Visa har kontaktlösa kort, deras produktnamn är PayWave). På terminaler som godkänner kontaktlösa betalningar finns en symbol med våg och kort.

Vad händer om jag tappar kortet eller om det stjäls?

Om ditt kort förkommer eller råkar i en utomståendes händer ska du omedelbart meddela det till bankernas spärrtjänst (24 h). Telefonnumret i Finland är 020 333. Om du ringer från utlandet är tfn +358 20 333.

Aktiiviraha-kortets funktion för kontaktlös betalning ändrar inte det ansvar som fastställs i kortvillkoren. Om du har förvarat kortet omsorgsfullt och har spärrat det omedelbart, svarar du inte för de transaktioner och betalningar som olovligen gjorts med kortet.

Förvara alltid PIN-koden och kortet på separata ställen. Om PIN-koden och kortet blir stulna på samma gång ansvarar kortinnehavaren för händelserna.

Om din PIN-kod har råkat i en utomståendes händer (t.ex. spionering vid bankautomaten) är ditt ansvar begränsat till högst 150 €.

Varför skulle jag betala kontaktlöst?

Kontaktlös betalning är ett bekvämt, snabbt och säkert sätt att betala. Det är jämförbart med att alltid ha jämna pengar till hands. Du behöver inte gräva efter småslantar i fickan. Om du inte vill betala kontaktlöst, kan du betala normalt även med kontaktlösa kort: sätt ditt kort i en betalterminal och knappa in din kod.

Blir det inte svårt att följa upp vad man köpt med kortet?

Du kan ha bättre koll även på dina små inköp när du betalar med kortet i stället för med pengar. Du kan kolla betalningarna månatligen på din faktura där du ser alla dina kortinköp specificerade. Därmed får du en mera täckande bild på dina utgifter. Du kan få ett kvitto även på dina kontaktlöst betalda inköp om du vill.

Hur säkert är ett kontaktlöst kort?

Ett MasterCard PayPass-kort är lika säkert som ditt "vanliga" MasterCard-kort.

Ditt kontaklösa kort måste hållas mycket nära betalterminalen för att betalningen ska debiteras. Det blir inga dubbla debiteringar - även om du rör kortet flera gånger framför betalterminalen, debiteras betalningen endast en gång.

Som säkerhetsåtgärd krävs det ibland, även med kontaklösa kort, att du sätter kortet i betalterminalen och knappar in koden. OBS! Vid första köpet med ett kontaktlöst kort behöver du knappa in PIN-koden.

Är det något speciellt jag bör komma ihåg, när jag betalar kontaktlöst?

Håll lika bra reda på ditt kontaktlösa kort som dina andra kreditkort. Förvara det som kontanter och kontrollera regelbundet att du har kortet kvar. Ring genast spärrtjänsten om kortet är försvunnet. Spara spärrtjänstens nummer i din telefon: 020 333 (från utlandet +358 20333. Om du har förvarat ditt kort på ett säkert sätt och spärrat det genast när du förlorat det, så svarar du inte för inköp och betalning som gjorts efter spärrning.

Hur fungerar en kontaktlös betalning?

I ett MasterCard PayPass-kort finns ett gömt chip och en radiofrekvensantenn. När du för ditt kort nära en betalterminal, så skickas betalningsinformation trådlöst till MasterCard-nätverket, som omgående bekräftar betalningen till terminalen och du har betalat.