Kortvillkoren på ditt Mastercard-kort förändras

Bästa kund

Riksdagen har godkänt en ny lag som medför förändringar i konsumentkrediternas kostnader från och med den 1.9.2019. I enlighet med den förändrade lagstiftningen (Kapitel 7 i konsumentskyddslagen) har vi ändrat på villkoren på våra produkter och tjänster. Denna förändring kommer att hjälpa dig att bättre förstå den totala kostnaden för din kredit.

Här ger vi dig en övergripande beskrivning på hur Handelsbanken Finans kreditvillkor kommer att förändras. De nya kreditvillkoren hittar du i sin helhet på aktiiviraha.fi/sv/kreditvillkor

Vilka är de väsentligaste förändringarna i kreditvillkoren?

  • följande kostnader kommer inte längre debiteras: kontoavgift, årsavgift, avgift för kontouttag vid automat eller som överföring till eget konto, marginal för köp gjorda i utländsk valuta
  • på krediten debiteras en månadsavgift på 0,01 procent per dag på den avtalade kreditgränsen, dock högst 150 euro i året (högst 12,50 euro per månad) 
    Exempel: månadsavgiften på en 2000 euros kreditgräns är 6,08 euro
  • kreditens nominella ränta är Handelsbanken Prime 365 + 15 procentenheter. Räntan förändras då Handelsbanken Prime- räntan förändras. Vi meddelar inte skillt om ränteförändring. – Betaltidskampanjerna som är gjorda i affären påverkas inte av ränteförändringen.

Kortförmåner så som försäkring och insamling av Finnair Plus-poäng förändras inte.

Med räknaren nedan kan du kolla vad din månadsavgift kommer att vara från och med 30.8.2019.

Ange din kreditgräns här

= €/mån

Effektiv ränta =  %

(500-20 000 euro)

När träder de nya villkoren i kraft? Behöver jag göra något åt saken?

Villkoren träder i kraft den 30.8.2019. Förändringarna kräver inga åtgärder av dig. Ifall du inte godkänner de nya villkoren kan du antingen säga upp din kredit*) omedelbart eller före det föreslagna datumet när den återstående skulden återbetalas i enlighet med villkoren i kreditavtalet innan förändringarna träder i kraft.

*) Du kan avsluta din kredit när som helst innan förändringarna träder i kraft.
Gör det enkelt via den elektroniska blanketten på www.aktiiviraha.fi/sv/kundtjanst/blanketter

Utnyttja förmånliga betaltidserbjudanden

Visa betaltidserbjudanden

© Svenska Handelsbanken AB (publ)