Aktiiviraha palvelee sinua 3.12.2018 alkaen uudessa numerossa:

Kuluttaja-asiakkaat 010 444 2600

Myyjäliikkeet 010 444 2601 (Luottopäätökset) ja 010 444 2602 (Myynnintuki)

 

Aktiiviraha betjänar dig på nytt nummer från och med 3.12.2018:

Konsumenter 010 444 2600

Säljföretag 010 444 2601 (Kreditbeslut) och 010 444 2602 (Säljstöd)

 

Om ditt kort förkommer

Förvara ditt kort omsorgsfullt, såsom du förvarar dina kontanta medel och kontrollera regelbundet, att du har kortet i gott förvar.

Om ditt kort har förkommit, stulits eller det har fastnat i automaten, ring genast spärrtjänsten:
i Finland 020 333
från utlandet +358 20 333
(reservnummer +358 800 1 2400).

Spara också numret i din mobiltelefon.